+ 0 km 0

Обявата не е активна. Намери подобни обяви в Друга работа в гр. Русе.

Лесовъд на частна практика за гр.Русе

Имате предписание от РДГ за провеждане на санитарна или принудителна сеч,искате да се погрижите за вашата гора.
Фирма Форестерн ООД има дългогодишен опит в горскостопанските дейности и е специализирана в провеждането на санитарна, принудителна и всякакъв друг вид сеч в горските територии. Фирмата разполага с лесовъд на частна практика за изготвяне на документи и издаване на необходимите позволително за сеч,трасиране на имоти,маркиране,изготвяне на ГСП,издаване на превозни билети.
Свържете с нас, за да получите допълнителни разяснения отностно това, което ви касае!

Обяви на потребителя Николов