Съобщения
Добави обява
  1. Заглавна страница
  2. Работа
  3. Производство, строителство
  4. Производство, строителство - Област Пловдив
  5. Производство, строителство - Маноле
Добавена 14 февруари 2024 г.

Техник Поддръжка в Производствено Предприятие

Добавена

Маноле

Заетост

Пълно работно време

Вид

Постоянна

Дистанционно интервю

Описание

Фирма "Млечни продукти" ООД, е създадена през 1997 година. Тя произвежда и търгува с млечни продукти, като работи както за вътрешни, така и за външни пазари, включващи Европа и трети страни. Във връзка с повишаване обема на производството фирмата търси да назначи:

ТЕХНИК ПОДДРЪЖКА

ИЗИСКВАНИЯ:

ОТНОСНО КВАЛИФИКАЦИЯТА:

- ВИСШЕ или СРЕДНО електро, техническо или друго образование, релевантни на длъжността;

- Предишен опит на същата или подобна длъжност е предимство.

ОТНОСНО ЛИЧНОСТТА:

- Да е формирал в себе си аналитични умения и способности за диагностика;

- Да има ТРАЙНИ НАГЛАСИ за работа на подобна длъжност;

- Да може да приоритизира и степенува задачите по важност и спешност;

- С удоволствие да работи в екип с другите специалисти от поддръжката.

ОТГОВОРНОСТИ:

- Да отговаря за правилното функциониране и изправността на всички машини, съоръжения, устройства, инсталации и друго работно оборудване използвани при работа в съответствие с нормите за безопасност и зададените технически параметри;

- Да разработва планове за профилактични ремонти, изпитания и периодични прегледи и ремонти и контролира тяхното изпълнение;

- Да съгласува плановете с договорените организации, които се привличат за провеждането на ремонти по машини и съоръжения, ел. оборудването;

- Да организира своевременния и качествен ремонт, модернизация на оборудването и техническия надзор на съоръженията подлежащи на такъв;

- Да участва с предложения за реконструкция, модернизация, разширение и техническо преоборудване на предприятието;

- Да се включва в разработка на планове за повишаване на ефективността на производството;

- Да съставя сметките за провеждането на ремонтите, заявките за снабдяване с материали и запасни части, необходими за експлоатацията на оборудването, воденето на техническата отчетност и отчетната документация за наличността и движението на оборудването;

- Да взема участие в монтажа и изпитанието на оборудването.

- Да изучава условията за работа на оборудването /отделни възли и детайли/;

- Да отстранява по най-бързия начин производствена авария, отказ на работа на машина или съоръжение. При невъзможност да се справи със собствени сили да организира външен екип за извършване на ремонта и пускане в експлоатация на машината или съоръжението;

- Да осигурява поддържането на електрическите съоръжения, уреди, инструменти и друго работно оборудване в технически изправно състояние съгласно изискванията на регламентиращите документи;

- Да обезпечава рационалното изразходване на материалите за ремонтните работи;

- Да допуска въвеждането в експлоатация на нови или ремонтирани машини и съоръжения след доказване на безопасните им качества, отразени в документ, който се съхранява в техническо досие;

- Разработва и осъществява мероприятия за съхраняването на оборудването;

- Да отговаря за спазването на правилата за безопасност и здраве при ежедневната експлоатация и дейностите по ремонта и поддържането на работното оборудване;

- Да изпълнява и други задачи свързани с длъжността.

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:

- Редовно изплащане на трудовото възнаграждение;

- Работа в приятна работна среда;

- Редовна смяна;

- Фирмени обучения;

- Социални придобивки;

- Осигурен транспорт до и от работното място;

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

- Актуална автобиография на български език;

- Препоръки - по преценка на кандидата.

В случай, че проявявате интерес към нашето предложение, моля, изпратете Вашата Автобиография.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и подлежат на специален режим на защита по смисъла на ЗЗЛД.

Всички кандидати, одобрени по документи ще бъдат поканени на интервю.

Кандидатстване

Локация

Маноле,

Област Пловдив

Област Пловдив, Маноле
ID: 131735901

Имаш ли въпрос към работодателя относно тази оферта?

Свали приложението на OLX за твоя телефон!